Новости
2.07
Зунай эхин hарын 13-14-дэ Байгал далайн баруун талада Ёрдын наадан-2015 наярба
29.06
Ёрдынские игры-2015 прошли на западном побережье Байкала 13-14 июня
2.06
"Морин эрдэниин соёл" этнофестиваль Усть-Ордада болобо
1.06
Этнофестиваль конной культуры прошел в Усть-Орде